iets

wat nu als            die de emmer doet overlopen dezelfde is als            op de gloeiende plaat...

           de druppel                                              de druppel

 

 

 

D *O* D =E!

Duidelijk *Openlijk *Direct = Eerlijk !

 

   Alles

       Is

 Dood

     Stil

 

Feiten blijken in schijn  verwijten

...

 

terug naar af                                                                                                      All                                           Silence

                                                                                                                         In                                              Immidiate

even zitten rennen                                                                                              Deadly                                          D’

naar hier en                                                                                                       Silence                                               Amice

terug, kijken

of ik ooit

weg was

 

 

het kan voorkomen _  het kan geschieden

dat een schaars voorkomend _       dat een schaars aanwezig

voor komen _         gezicht

voorkomt, _ verhindert,

dat de gene die voorkomt                 _ dat de gene die voor de rechter staat

voor komt                  _ aan de voorkant komt

zodat daar uit voort komt          _           zodat als gevolg daarvan

dat een voorkomend mens _         een voorzichtig mens

voor komt                   _ eerder aan de beurt is

 

 

  Het geld ligt op straat

onder ieder hoopje een dukaat

Er was eens een Vrouw in Coevorde

Zij sprak met een Lip die goed Snorde

   't is  Goed met Meneer

   Ik Scheer me Niet meer

Een Mens met een Snor is Inorde

 

 

 

 

                                                                                                                        Tja, …

                                                                                                                        moderne techniet…

                                                                                                                        Doet'techniet…

 

 

 

Re-klame-Rek-La-me-Los

 

 

 

 

 

 

Een spel is bedoelt om vooruit te komen, je moet eerst uit komen om voort te komen om daarna eruit te komen en door er voor uit te komen zonder dat de spetters op de voorruit komen

                                                                                                                   Ain't it a FUNNY Crisis time